NHAM THẠCH VIỆT NAM

Liên hệ

Còn hàng

Dùng làm vật liệu lọc cho bể cá.

Độ rỗng, nặng hơn nham Trung Quốc.

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Cacanhphuonganh brand
Cacanhphuonganh brand
Cacanhphuonganh brand
Cacanhphuonganh brand
Cacanhphuonganh brand
Cacanhphuonganh brand
0973723366