NHAM THẠCH TRUNG QUỐC SIZE NHỎ

Liên hệ

Còn hàng

Dùng làm vật liệu lọc cho bể cá.

Độ rỗng tốt, xốp, nhẹ, nhiều vụn.

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Cacanhphuonganh brand
Cacanhphuonganh brand
Cacanhphuonganh brand
Cacanhphuonganh brand
Cacanhphuonganh brand
Cacanhphuonganh brand
0973723366