NHAM THẠCH TRUNG QUỐC SIZE TO

Liên hệ

Còn hàng

Dùng làm vật liệu lọc cho bể cá.

Độ rỗng tốt, xốp, nhẹ.Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Cacanhphuonganh brand
Cacanhphuonganh brand
Cacanhphuonganh brand
Cacanhphuonganh brand
Cacanhphuonganh brand
Cacanhphuonganh brand
0973723366