CHAI DƯỠNG CÁ - CHAI SỐ 40 (ĐÀI LOAN)

Liên hệ

Còn hàng

 

Công dụng  Đối với nước ngọt

Nó chứa các chất chiết xuất tự nhiên từ than bùn, vitamin, humica, bảo vệ, keo, vật liệu đệm antibioic và nguyên tố vi lượng.

Cách sử dụng: 10ml tương đương với mỗi nắp

Thêm 10ml nước đen amazon vào mỗi 100 lít nước mỗi tuần một lần hoặc sau mỗi lần thay nước. Thích hợp cả cho các bể nước mới trước khi thả cả., không có dư lượng trong nước, không gây hại cho cá.....

Cách sử dụng: 10ml tương đương với mỗi nắp

Thêm 10ml vào mỗi 100 lít nước mỗi ngày một lần. Ít nhất ba lần cho một đợt điều trị. 

Để có hiệu quả nhất thêm 10ml một lần mỗi hai ngày nếu bệnh trầm trọng, có hiệu quả vào các phần bị ảnh hưởng bởi bông.

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Cacanhphuonganh brand
Cacanhphuonganh brand
Cacanhphuonganh brand
Cacanhphuonganh brand
Cacanhphuonganh brand
Cacanhphuonganh brand
0973723366